Обща информация ЗОП

Данни за кореспонденция с Конфедерация на труда „ПОДКРЕПА“ във връзка с възлаганите обществени поръчки:

Адрес: гр. София, 1000, ул. „Ангел Кънчев” № 2

Телефон: 02 987 42 63, факс: 02 987 05 57

Електронна поща: vicepresident@podkrepa.org

Официална страница на Конфедерация на труда „ПОДКРЕПА“ в интернет:  www.podkrepa.org

Работно време: 09.00 – 17.30 ч.