Обща информация ЗОП

Данни за кореспонденция с Конфедерация на труда „ПОДКРЕПА“ във връзка с възлаганите обществени поръчки:
Адрес: гр. София, 1000, ул. „Ангел Кънчев” № 2
Телефон: 02 987 42 63, факс: 02 987 05 57
Електронна поща: vicepresident@podkrepa.org
Официална страница в интернет: www.podkrepa.org
Работно време: 09.00 – 17.30 ч.