Обща информация ЗОП

Данни за кореспонденция с Конфедерация на труда „ПОДКРЕПА“ във връзка с възлаганите обществени поръчки:
Адрес: гр. София, 1000, ул. „Ангел Кънчев” № 2 Телефон: 02 987 42 63, факс: 02 987 05 57 Електронна поща: vicepresident@podkrepa.org Официална страница на Конфедерация на труда „ПОДКРЕПА“ в интернет:  www.podkrepa.org Работно време: 09.00 – 17.30 ч.