ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1:  ОБРАБОТКА И СТРУКТУРИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ АНКЕТИРАНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ, УНИФИЦИРАНИТЕ ПРОФИЛИ И ТЕКУЩИТЕ […]