КОВИД-19 допълнително задълбочи проблемите в сектора на социалните услуги и здравните грижи. От началото на пандемията […]
Служителите, работещи в сферата на здравеопазването, са подложени на извънредно голямо напрежение от началото на пандемията. […]
Започна изпълнението на дейностите по проект PIT – Командироване на транспортни работници, в който КТ “Подкрепа“ […]
КТ „Подкрепа“ стартира двудневна международна конференция на тема “Иновативни синдикални практики за преодоляване на социалните и […]
Настоящият Доклад  обобщава всички констатации, получени в резултат на емпирично изследване, проведено в рамките на проект „EРС […]
Всеки член на ЕРС рано или късно се сблъсква с проблема за правилното прилагане и предаване на […]
На 8 юли 2020 г. в 14,00 г. в хотел „Черно море“ ще бъде открит международен […]
Представяме на Вашето внимание публикация на Европейската фондация за подобряване условията на труд и живот Eurofound  […]
Според данните, посочени в годишния доклад „Тенденциите при определянето на продължителността на работното време 2015-2016“ на […]
Подобряване на здравето и безопасността при работа са едно от най-големите предизвикателства пред синдикалното движение. В […]
ТРИСТРАННАТА СОЦИАЛНА СРЕЩА НА ВЪРХА – 16 Март 2016 г. СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ […]
Уважаеми колеги, Представяме на Вашето внимание Доклад „Новите предизвикателства пред стабилността на работното време в Европа”, […]
Повече от един на всеки десет души в Европейския съюз биват наети на временни договори, въпреки […]
„Ние сме за „по-добра регулация“, не и когато третира човешкия живот просто като част от счетоводния […]
През настоящата година отбелязваме 40-та годишнина от създаването на Европейската фондация за подобряване условията на живот […]
Sigrid Schraml започва своята кариера през 1994 г. в тогавашната Главна дирекция 3 – Промишленост на […]
На 21 и 22 април в Рига, министрите по заетостта и социалните въпроси на европейските държави-членки […]