THE JUST TRANSITION COUNSELLOR Справедлив преход: подобряване участието на синдикатите в социалния диалог за по-устойчиво бъдеще […]
Устойчивото развитие е възможно само с активното ангажиране на света на труда. Правителствата, работодателите и работниците […]
Европейската комисия днес публикува официално съобщение, с което представи своята инициатива и проект за Препоръка на […]
6-членна делегация на КТ „Подкрепа“ участва в заключителна конференция в Рим в седалището на най-големия италиански […]
Днес, 23 юни 2022 г., стартира международната двудневна конференция на КТ “Подкрепа” на тема “Устойчиво икономическо […]
КОВИД-19 допълнително задълбочи проблемите в сектора на социалните услуги и здравните грижи. От началото на пандемията […]
Служителите, работещи в сферата на здравеопазването, са подложени на извънредно голямо напрежение от началото на пандемията. […]
Започна изпълнението на дейностите по проект PIT – Командироване на транспортни работници, в който КТ “Подкрепа“ […]
КТ „Подкрепа“ стартира двудневна международна конференция на тема “Иновативни синдикални практики за преодоляване на социалните и […]
Настоящият Доклад  обобщава всички констатации, получени в резултат на емпирично изследване, проведено в рамките на проект „EРС […]
Всеки член на ЕРС рано или късно се сблъсква с проблема за правилното прилагане и предаване на […]
На 8 юли 2020 г. в 14,00 г. в хотел „Черно море“ ще бъде открит международен […]
Представяме на Вашето внимание публикация на Европейската фондация за подобряване условията на труд и живот Eurofound  […]
Според данните, посочени в годишния доклад „Тенденциите при определянето на продължителността на работното време 2015-2016“ на […]