Според данните, посочени в годишния доклад „Тенденциите при определянето на продължителността на работното време 2015-2016“ на […]