Настоящият Доклад  обобщава всички констатации, получени в резултат на емпирично изследване, проведено в рамките на проект „EРС […]
„Сдружение на хижарите в България“ е новият член в семейството на Конфедерацията на труда „Подкрепа“. Управители […]