От 23 юни до 15 септември 2021 г. Асоциация на родителите на деца с епилепсия (АРДЕ) […]
КТ „Подкрепа“ стартира двудневна международна конференция на тема “Иновативни синдикални практики за преодоляване на социалните и […]