В предприятия с повече от 50 работници и служители се учредяват Комитети по условия на труд […]
Изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд са задължителни за всички предприятия и […]
В Кодекса на труда / чл. 123/ е предвидена разпоредба, регламентираща различни хипотези, касаещи собствеността на […]
6-членна делегация на КТ „Подкрепа“ участва в заключителна конференция в Рим в седалището на най-големия италиански […]