Подобряване на здравето и безопасността при работа са едно от най-големите предизвикателства пред синдикалното движение. В […]
ТРИСТРАННАТА СОЦИАЛНА СРЕЩА НА ВЪРХА – 16 Март 2016 г. СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ […]
Уважаеми колеги, Представяме на Вашето внимание Доклад „Новите предизвикателства пред стабилността на работното време в Европа”, […]
Повече от един на всеки десет души в Европейския съюз биват наети на временни договори, въпреки […]
„Ние сме за „по-добра регулация“, не и когато третира човешкия живот просто като част от счетоводния […]
През настоящата година отбелязваме 40-та годишнина от създаването на Европейската фондация за подобряване условията на живот […]
Sigrid Schraml започва своята кариера през 1994 г. в тогавашната Главна дирекция 3 – Промишленост на […]
На 21 и 22 април в Рига, министрите по заетостта и социалните въпроси на европейските държави-членки […]
Според констатациите в новия доклад на Eurofound: Европейско проучване на компаниите, който бе представен по време […]
След продължителен период на застой, през последните две години е регистриран ръст на минималните работни заплати […]
На провелата се от 27-29 ноември 2015 г. в Будапеща, Унгария, Генерална асамблея на EZA – […]
На 7 ноември 2014 г. д-р Константин Тренчев и членове на Изпълнителния съвет проведоха работна среща […]
ДО: г-н Даниел Бенеш, Генерален директор на ЧЕЗ Груп CEZ г-н Петър Докладал, регионален мениджър на […]
На 15 септември 2014 г. на парламентарните избори в Швеция, бившият президент на Шведската синдикална федерация […]
(Дъблин, Ирландия): В края на 2013 г. условията на пазара на труда показаха признаци на стабилизиране. […]
На 24 юни, Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд Eurofound, публикува своя […]