ТРИСТРАННАТА СОЦИАЛНА СРЕЩА НА ВЪРХА – 16 Март 2016 г. СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ […]