През настоящата година отбелязваме 40-та годишнина от създаването на Европейската фондация за подобряване условията на живот […]