(Дъблин, Ирландия): В края на 2013 г. условията на пазара на труда показаха признаци на стабилизиране. […]