Според констатациите в новия доклад на Eurofound: Европейско проучване на компаниите, който бе представен по време […]