Писмо на генералния секретар на UNI г-н Филип Дженингс Глобалният Синдикат UNI приветства разглеждането в Камарата […]
Провелата се днес среща в Централата на КТ „Подкрепа“ с посланика на Кралство Белгия у нас […]