Писмо на президента на КТ „Подкрепа“ Д-р Константин Тренчев до министър-председателя Сергей Станишев След проведеното първо […]
Писмо на генералния секретар на UNI г-н Филип Дженингс Глобалният Синдикат UNI приветства разглеждането в Камарата […]