Понятието „индустриална политика“ обхваща няколко различни концепции, вариращи от осигуряване на среда, благоприятна за частния бизнес, […]