1. Конфедеративният съвет на КТ „Подкрепа“ оценя управлението на Тройната коалиция (2005 – 2009г.) като неуспешно, […]