ДО: г-н Даниел Бенеш, Генерален директор на ЧЕЗ Груп CEZ г-н Петър Докладал, регионален мениджър на […]