След продължителен период на застой, през последните две години е регистриран ръст на минималните работни заплати […]