Повече от един на всеки десет души в Европейския съюз биват наети на временни договори, въпреки […]