Европейската комисия днес публикува официално съобщение, с което представи своята инициатива и проект за Препоръка на […]
КОНГРЕСЪТ е върховен орган на Конфедерацията, който се свиква веднъж на четири години. КОНГРЕСЪТ приема Устав, […]