Проект №: BG05SFPR002-1.005-0006 “ ПОДКРЕПА ЗА ПАРТНЬОРСТВО ”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Новини

На 29 март 2024 г. се проведе встъпителна конференция за представяне на проекта на КТ „ПОДКРЕПА“ BG05SFPR002-1.005-0006 „Подкрепа за партньорство“ по процедура BG05SFPR002-1.005 „Социално партньорство“, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027), съфинансирана от Европейски съюз […]