В България медицинските сестри са с 30 000 по-малко от необходимото за системата „Към момента все […]
На 29 март 2024 г. се проведе встъпителна конференция за представяне на проекта на КТ „ПОДКРЕПА“ BG05SFPR002-1.005-0006 „Подкрепа […]