ДО Г-Н ЛАЗАР ЛАЗАРОВ ВИЦЕПРЕМИЕР, МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСТС   […]
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА ПО ОСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ КЪМ НСТС   УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОО,   КТ „Подкрепа“ […]
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА ПО ОСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ КЪМ НСТС   УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОО,   Проектът […]
Становище на КТ „Подкрепа“ относно Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда […]
Законопроектът включва две промени – Министерският съвет да определя минималната работна заплата всяка година и размерът […]
ДО Г-Н ЛАЗАР ЛАЗАРОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО СОЦИАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ […]
ДО Г-Н ЛАЗАР ЛАЗАРОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО   ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО СОЦИАЛНИТЕ […]
ДО Г-Н ГЪЛЪБ ДОНЕВ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ     ДО Г-Н РОСЕН ХРИСТОВ МИНИСТЪР НА […]
ДО Г-Н ЛЮБОМИР КАРИМАНСКИ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ  НА РЕПУБЛИКА […]
УВАЖАЕМИ Г-Н ВАСИЛЕВ,  В мотивите към ЗИДЗБНЗОК за 2022 г. се подчертава необходимостта от спешни антикризисни […]
УВАЖАЕМИ Г-Н ВАСИЛЕВ,  КТ „Подкрепа“ изразява възмущението си от факта, че проектозаконът не предвижда увеличение на […]
ДО Г-Н АСЕН ВАСИЛЕВ   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ЕВРОФОНДОВЕТЕ […]
ДО Г-Н АСЕН ВАСИЛЕВ   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ЕВРОФОНДОВЕТЕ […]
ДО Г-Н АСЕН ВАСИЛЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ЕВРОФОНДОВЕТЕ И […]
ДО Г-Н АСЕН ВАСИЛЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ЕВРОФОНДОВЕТЕ И […]