ДО

Г-Н АСЕН ВАСИЛЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ЕВРОФОНДОВЕТЕ И

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

 

 

 

С Т А Н О В И Щ Е

на Конфедерация на труда „Подкрепа“

Относно: Проект на Закон за изменение на Закона за здравето, № 47-254-01-50, внесен от Силви Кирилов и група народни представители

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ВАСИЛЕВ,

 

КТ „Подкрепа“ смята, че пандемията от коронавирус достатъчно ясно илюстрира необходимостта от приемане на подобен законопроект. Понастоящем родителите на карантинирани деца в ученическа възраст нямат възможност да ползват неплатен отпуск. В същото време Законът за закрила на детето вменява задължение за родителите да осигурят непрекъснат надзор и грижа за децата до 12-годишна възраст, като неизпълнението на това задължение води до налагане на глоби.

КТ „Подкрепа“ изразява подкрепата си за предложението за разширяване дефиницията за „временна нетрудоспособност“, заложена в параграф 1 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето и съответстващите допълнителни изменения в Кодекса за социално осигуряване и Кодекса на труда. Смятаме, че необходимите 13 млн. лв. трябва да бъдат предвидени в предстоящата актуализация на бюджета.