Законопроектът включва две промени – Министерският съвет да определя минималната работна заплата всяка година и размерът […]
Сега е времето за социални протести, защото стоят открити въпроси, които изобщо не се интересуват кой […]