Днес, 20 октомври 2022 г., в Централата на КТ „Подкрепа“ се проведе междинна конференция за представяне […]
ДО Г-Н ЛАЗАР ЛАЗАРОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО   ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО СОЦИАЛНИТЕ […]
В продължение на започналите действия на КНСБ и КТ „Подкрепа“, породени от тревогата за ефектите на […]