Искането от Национална федерация „Земеделие и горско стопанство“ към КТ „Подкрепа“ и Федерацията на независимите синдикати […]
УВАЖАЕМИ Г-Н ВАСИЛЕВ,  В мотивите към ЗИДЗБНЗОК за 2022 г. се подчертава необходимостта от спешни антикризисни […]
УВАЖАЕМИ Г-Н ВАСИЛЕВ,  КТ „Подкрепа“ изразява възмущението си от факта, че проектозаконът не предвижда увеличение на […]