ДО Г-Н ГЪЛЪБ ДОНЕВ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ     ДО Г-Н РОСЕН ХРИСТОВ МИНИСТЪР НА […]