ДО Г-ЖА МАРИЯ ГАБРИЕЛ ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ И МИНИСТЪР НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ […]