На 18 октомври 2023 г. Пламена Партениотис, федерален секретар на Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – […]