На 18 октомври 2023 г. Пламена Партениотис, федерален секретар на Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – „Подкрепа“, беше избрана за титулярен член на  Изпълнителния съвет на Международната Федерация на работещите в сферата на обществените услуги  – PSI, в която членуват 700 синдикални организации от 154 държави по света, представляващи повече от 30 милиона заети лица.  Като член на Изпълнителния съвет тя пряко ще отговаря за синдикатите от страните на  Югоизточна Европа.

Пожелаваме успешен и ползотворен мандат!