На 17 октомври светът отбелязва Деня за изкореняване на бедността. Датата е приета на общо събрание на ООН през декември 1992 г. Тази година денят протича под надслов “Достоен труд и социална защита: Прилагане на достойнството на практика за всички”. Основна задача на този ден е включването на хората, живеещи в бедност, и давайки им възможност да упражняват гражданските си права.

Младежка мрежа – КТ “Подкрепа”, представена от председателя Мария Петрова и членовете на Изпълнителния съвет Даниел Пелов и Ралица Цветкова, взе участие в публична дискусия, на която запозна гражданите с техните трудови права и отговаря на техните въпроси.

Мария Петрова подчерта важността всички работещи да имат право на достоен труд и достойно заплащане, като това трябва да започне в ранна възраст, с ангажиране на младите хора в трудовия пазар чрез осигуряване на плавен преход от училище/университет към първото работно място. На събитието председателят на ММ “Подкрепа” коментира и механизма за определяне линията на бедност и нейните стойности за 2023 г., както и огромния брой на работещи бедни във всички региони на страната.

Събитието е организирано от АТД Четвърти свят, в партньорство с фондация “За надежда” и Детска архитектурна работилница. Събитието включваше няколко основни компонента:

  • Представяне на различни аспекти на бедността чрез участието на широка палитра от социално ангажирани организации;
  • Дискусии на тема „Достоен труд и социална защита“ и мястото на хората в бедност в нашето общество;
  • Артистични работилници и занимания за деца и възрастни.