Национална Федерация „Земеделие и горско стопанство“ на КТ „Подкрепа“ и Браншов синдикат на работещите в „Напоителни системи “ ЕАД, след водени повече от два месеца преговори с ръководството на „Напоителни системи“ ЕАД, постигнаха споразумение за ръст на основните индивидуални месечни възнаграждения на работещите чрез подписването на допълнително споразумение на Браншовия колективен трудов договор, който е в сила от 01.04.2022 г. и е със срок на действие две години. Допълнителното споразумение е подписано на 01.12.2022 г.

  • Считано от 01.04.2022 г. основните индивидуални месечни възнаграждения на работещите в дружеството в размер до 1500 лв. нарастват с 15%.
  • Считано от 01.12.2022 г. основните индивидуални месечни възнаграждения на работещите в дружеството в размер до 1300 лв., включително, се увеличават с 15%.
  • Считано от 01.12.2022 г. всички над 1300 лв. се увеличават с 10%.

В рамките на реален социален диалог между работодатели и синдикати, отчитайки броя на работещите бедни в клоновете на „Напоителни системи“ ЕАД , несправедливото заплащане за полагания труд за пълен работен ден от работниците, които не са навършили пенсионна възраст и стаж, съобразявайки се финансово-икономическото състояние на дружеството, ниската ликвидност и размер на натрупаните задължения, НФ „Земеделие и горско стопанство“ се договори за ръст на доходите, който частично да покрие високата инфлация за 2022 г. и покачването на цените на основни стоки и услуги.

„Удовлетворени сме , че след като излезе информация в медиите за получаване на значителни бонуси от управителите на клонове, в моментите когато все нямаше пари за увеличение на доходите на работниците, съветът на директорите взе решение да отмени правилата за тази порочна и дълбоко неморална практика. Продължаваме диалога в посока да се създадат прозрачни правила за бонусна система, както за управители – така и за работниците и служителите.“, Анелия Иванова, председател на Национална Федерация „Земеделие и горско стопанство“ на КТ „Подкрепа“.

БРАНШОВ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР В „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ ЕАД

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ