Днес, 6 декември 2022 г., между синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“, проф. д-р Сашо Пенов, министър […]
Име: Цветанка Дишлийска Заемана длъжност в синдиката: Председател на Синдикална секция на КТ „Подкрепа“ в Министерство […]
Име: Спасена Захариева-Бонева Заемана длъжност в синдиката: Председател на Синдикална секция на КТ „Подкрепа“ към Комплекс […]
Име: Мая Ватахова Заемана длъжност в синдиката: Председател на Синдикална секция на КТ „Подкрепа“ в Дирекция […]
Имена: Красимир Миланов Заемана длъжност: Председател на Синдикална секция на КТ „Подкрепа“ към Дирекция „Социално подпомагане“ […]
Изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд са задължителни за всички предприятия и […]
В предприятия с повече от 50 работници и служители се учредяват комитети по условия на труд […]
Докладът на Международната организация на труда /МОТ/ за равнището на заплатите „2022-2023: Въздействието на инфлацията и […]
Национална Федерация „Земеделие и горско стопанство“ на КТ „Подкрепа“ и Браншов синдикат на работещите в „Напоителни […]