Според председателя на „Подкрепа“ в Стара Загора Михаил Михайлов, основна задача за новия парламент трябва да […]
Още в края на миналата година имахме уверение от страна на служебното правителство, че ще има […]
В новия ОКТД се постигна договореност по няколко точки: Минималната месечна работна заплата за дружествата е […]