На 28.11.2022 г. бе подписан новият ОКТД за отрасъл “Строителство” между социалните партньори от Федерация “Строителство, Индустрия и Водоснабдяване” – “Подкрепа”, Федерация на независимите строителни синдикати към КНСБ и Камарата на строителите в България.

След преговори от страна на социалните партньори, същите се договориха в новия документ минималната заплата за отрасъла да е с коефициент 1.4 от минималната такава за страната. Наред с това бе поет ангажимент за създаване на специализиран фонд „Професионално обучение и квалификация“. Създава се и фонд „Помирителна комисия и доброволен трудов арбитраж“.

Сред новите договорени точки е и размерът за допълнителното възнаграждение за придобит стаж и професионален опит, като той става 1.2 за всяка година, при условие че работникът се ангажира и реализира очисления в размер на един лев на месец за двата фонда. Договорено е още основният платен отпуск да е в размер не по-малък от 23 работни дни. От своя страна процентът за прослуженото работно време е 1.2 под условие.

ОКТД за отрасъл “Строителство”