Община Русе, Синдикален регионален съюз /СРС/ на КТ „Подкрепа” и Регионален съвет на Конфедерация на независимите […]