На 1 февруари 2023 г. между Синдикална секция на КТ „Подкрепа“ и Община Вълчедръм се подписа […]
КТ “Подкрепа“ ще проведе двудневна международна конференция /28 февруари – 1 март/ на тема „Чрез укрепване на […]