Президентът на КТ “Подкрепа” Димитър Манолов пожела на всички свои служители, членове и симпатизанти здрава, мирна […]
„За съжаление въглищните централи са опората на енергетиката. Казвам за съжаление, защото имаше други времена, в […]
ОТГОВОР: Натрупаните вноски в частни универсални пенсионни фондове, могат да се прехвърлят във фонд „Пенсии“ на […]
На 7 декември 2022 г. се сключи Браншови колективен трудов договор „Театър“. Този БКТД урежда въпроси […]
ОТГОВОР: Съгласно Наредба №2 за реда и установяване на задължение за дежурство или за разположение на […]