На 01 септември 2022 г. между Лечебно-възстановителна база на Народното събрание в гр. Велинград и Синдикална […]