По-високите заплати и добри социални придобивки за работниците и служителите във ВМЗ са факт – новият […]
Министърът на труда и социалната политика Георги Гьоков проведе работна срещна с представители на пивоварния бранш […]
На 16.05.2022 г. бе подписан нов Колективен трудов договор в ДП НК „ЖИ“. Макар и трудно, […]
Министърът на труда и социалната политика Георги Гьоков подписа заповед за разпростиране на Браншовия колективен трудов […]
Днес, след 4 месеца изключително тежки преговори на ФТР „Подкрепа“ и СС на ФТР „Подкрепа“ при […]
На 12 април 2022 г. в Министерство на здравеопазването се подписа Отраслов Колективен трудов договор. Соня […]
Агенцията за социално подпомагане, Синдикат на административните служители „Подкрепа“ и ФНСДУО-КНСБ подписаха нов Колективен трудов договор […]
ДП „Български спортен тотализатор“ и Национален синдикат на административните служители „Подкрепа“ подписаха Колективен трудов договор, който […]
На 29 октомври 2021 г.  Агенция по вписванията и Фирмена синдикална организация на КТ „Подкрепа“ при […]
Националната здравноосигурителна каса и Национален синдикат на административните служители „Подкрепа“ подписаха колективен трудов договор за срок […]
На 13.10.2021 г. се сключи нов Анекс към действащия Общински КТД за сектор „Образование”, за следното: […]
Колективен трудов договор в сила от 29.09.2021 г., срок на действие – до 28.09.2023 г. Споразумение […]
На 27 май 2021 г., в гр. София, на основание чл. 51а от Кодекса на труда, […]
На 21 януари 2021  г. се подписа Браншов колективен трудов договор на работещите в отрасъл „Горско стопанство […]
На 7 октомври 2020 г. между Националния осигурителен институт, Национален синдикат на административните служители „Подкрепа“ и […]
Министърът на труда и социалната политика Деница Сачева, със заповед от 08 юни 2020 г., разпростря […]
На 11 март 2020 г. Браншова камара на работодателите от Целулозно-хартиената промишленост, Федерация „Лека промишленост на […]
Федерация „Хранителна и питейна промишленост“ на КТ „Подкрепа“, „Синдикат на производителите на бира, храни и напитки“ […]