До проф. д-р Петко Салчев Управител на НЗОК гр. София ОТНОСНО: Ваша Заповед № РД-09-969 / […]
Toвa зaяви пpeзидeнтът нa KT „Πoдĸpeпa“ Димитъp Maнoлoв в пpeдaвaнeтo Моnеу.bg пo тeлeвизия Вulgаrіа ОN АІR. […]
Конфедерация на труда „Подкрепа“ настоява минималните осигурителни доходи за всички икономически дейности и професии да се […]
Поради възпрепятстване на преговорите от страна на работодателските организации, през последните няколко години социалните партньори не […]