Декларация на КТ „Подкрепа“ и КНСБ в „ТЕЦ Марица Изток 2“ по повод предварителен доклад на […]
На 27 май 2021 г., в гр. София, на основание чл. 51а от Кодекса на труда, […]