На 11 март 2020 г. Браншова камара на работодателите от Целулозно-хартиената промишленост, Федерация „Лека промишленост на […]