На 11 март 2020 г. Браншова камара на работодателите от Целулозно-хартиената промишленост, Федерация „Лека промишленост на КТ „Подкрепа“ и Федерация на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост сключиха Браншов колективен трудов договор за периода 01 април 2020 г. – 31 март 2022 г.

Виж БКТД тук.