На 12 април 2022 г. в Министерство на здравеопазването се подписа Отраслов Колективен трудов договор. Соня […]