На 21 януари 2021  г. се подписа Браншов колективен трудов договор на работещите в отрасъл „Горско стопанство […]