След дълги, коректни, но ползотворни преговори, на 18 октомври 2023 г. бяха подписани Колективен трудов договор […]