На 01 февруари 2023 г., след тримесечни преговори, между Национална Федерация „Земеделие и горско стопанство“ на […]