След като се събра на свое Извънредно заседание; След като отчете стигащото до крайност обществено […]